Jak uzdatnia się wodę

W niedzielę 10 maja chodzieskie wodociągi udostępniły dla zwiedzających jeden ze swoich najnowocześniejszych obiektów – Stacje uzdatniania Wody w Podaninie. Stacja została zmodernizowana w ramach realizacji projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”.

Niedzielne zwiedzanie – oczywiście z przewodnikiem, zostało zorganizowane w związku z udziałem MWiK w inicjatywie o nazwie Dni Otwarte Funduszy Europejskich – ogólnokrajowym przedsięwzięciu mającym na celu umożliwienie mieszkańcom naoczne przekonanie się, co w ich okolica zawdzięcza środkom z Unii Europejskiej.

Przewodnikami, którzy oprowadzali zwiedzających po SUW Podanin był Kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego MWiK Tomasz Biszof oraz pracownik działu Piotr Heymann.

 

Stacja w Podaninie to obecnie bardzo nowoczesna placówka, zapewniająca ciągłość dostaw wody o wysokich parametrach. Choćby dlatego warto było poznać jej działanie "na żywo". Zwiedzanie było jednak tylko jednym z punktów imprezy. Poza tym goście MWiK mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o projekcie, obejrzeć prezentację zrealizowanych w ramach projektu robót budowlanych. W imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Realizowany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. projekt inwestycyjny „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” to przedsięwzięcie o całkowitej wartości ponad 50 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 23 mln zł.