Ruszają kolejne prace

Z dniem 30 września (wtorek) rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące kanalizacji deszczowej w ulicach Rolnej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Chodzieży. W poniedziałek 6 października ruszą kolejne prace – tym związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w chodzieskich ulicach: Wojska Polskiego, Stanisława Staszica oraz Władysława Reymonta.

 

Inwestor oraz wykonawca uprzejmie proszą mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym, które mogą wystąpić w związku z realizacją prac.

Termin zakończenia robót planowany jest z końcem maja przyszłego roku. Prace są wykonywane w ramach kontraktu XVIII, będącego częścią projektu inwestycyjnego realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”. Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie ponad 23.000.000 zł. Pieniądze pochodzą z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 50.000.000 zł.