Wykonawca przedstawił koncepcję projektową

W drugiej połowie maja, wyłoniony w przetargu wykonawca kontraktu XVIII, realizowanego w ramach projektu inwestycyjnego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży, przedstawił koncepcję projektową wykonania zadania nr 1 we wspomnianym kontrakcie.

Wykonawcą jest budzyńska firma ATA Technik, a zadanie dotyczy modernizacji kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego, Reymonta w Chodzieży. Koncepcja została przedstawiona do akceptacji i zweryfikowana podczas posiedzenia Rady Budowy, które odbyło się w dniu 27 maja br.

Wcześniej firma uzyskała akceptację dla koncepcji projektowej na zadanie nr 2, które zakłada przebudowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży – rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Projekt realizowany przez MWiK Sp. z o.o. nosi tytuł "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Chodzież." Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.