Chopina - sieć wod-kan w 90% gotowa

W ostatnim miesiącu wykonawca prac na ul. F. Chopina przedsięwziął drobne prace porządkowe i poprawkowe w zakresie wskazanym przez branżowych Inspektorów Nadzoru i Inżyniera dla robót zasadniczych, dotychczas ukończonych w ramach Kontraktu nr VI realizowanego jako część projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież" dofinansowanego z Unii Europejskiej.

 

 

 

 


 

 

 

Wykonawca wykonywał roboty przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Chopina w Chodzieży. Zaawansowanie tych robót wyniosło ok. 90%. Zaangażowanie Wykonawcy w wykonywanie robót wg opinii Inspektora Nadzoru i Inżyniera pozwoli na ich wykonanie w przedłużonym Czasie na Ukończenie tj. do dnia 20.06.2014r. Podczas wizji terenu budowy stwierdzono, że roboty są wykonywane przez 5 brygad roboczych.