Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Ścieki nie będą trafiały do jeziora

W minionym tygodniu Miejskie Wodociągi p. z o.o. zawarły umowę z koszalińską firmą „GAZOPOL" Ltd. Sp. z o.o. na wykonanie kolejnych prac w ramach realizacji przez MWiK Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

 

 

 

Zakres robót, określony w kontrakcie XVIII, został podzielony na dwa zadania. Pierwsze z nich to modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego, Reymonta w Chodzieży. Drugie natomiast - przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Oba zadania obejmują zarówno prace budowlane, jak i projektowe. Całkowita wartość kontraktu wynosi 4 584 210,00 zł brutto.

Jaką korzyść odniosą z tego mieszkańcy? Planowana inwestycja polega na rozdziale sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Tzw. wody opadowe z utwardzonych ulic i placów w tym rejonie miasta trafiały dotąd do kanalizacji ogólnospławnej i dalej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

W konsekwencji, podczas intensywnych opadów deszczu, następowało zalanie niektórych urządzeń na oczyszczalni, co miało niekorzystny wpływ na jej właściwe działanie. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego i Reymonta spowoduje poprawienie przepływu ścieków - zwłaszcza w okresie intensywnych opadów deszczu i wyeliminuje powstające do tej pory zatory i podtopienia kanałów co w skrajnych przypadkach powodowało przelewanie się ścieków do jeziora miejskiego.

Podpisanie umowy z Gazopolem odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodzieży. Chodzieskie wodociągi reprezentował prezes Stanisław Biniecki, a koszalińską spółkę prezes Sławomir Nowosadko. Szefowie firm podpisywali kontrakt w obecności przedstawicieli władz samorządowych - burmistrza miasta Chodzieży Jacka Gursza i Zastępcy Wójta Gminy Chodzież Kamili Szejner.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, został dofinansowany z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.