Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Ukończona stacja uzdatniania wody na Podgórnej

Kontrakt VIII - realizawany w ramach projektu inwestycyjnego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży : „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - zakładał, między innymi, Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Podgórnej w Chodzieży. Po zakończeniu prac, odbyły się badania w kierunku odpowiednich parametrów wody.

 

 

Postępy wykonawcy kontraktu VIII:

Zadanie nr 1

1) Wykonawca kontynuował prace związane z montażem sieci kanalizacji tłocznej KS1 i dotychczas wykonał rurociągu PE160 -2700mb, co stanowi 80%. Zakończył prace związane z modernizacją technologii przepompowni P06, P07 i P08 i nadal realizuje prace przy zagospodarowaniu terenów wokół w/w obiektów.

Zadanie nr 2

1)Wykonawca realizował prace przy budowie sieci wodociągowej. Zamontował studnie węzłowe - zasuwowe i wykonał wpięcia do istniejącej sieci.
2) Wykonawca wykonał dotychczas sieć wodociągową PE110 w zakresie 100%.
3) Wykonawca wykonywał sieć wodociągową na odcinku Nietuszkowo Dolne - Nietuszkowo Górne PE160. Dotychczas wykonał 605mb sieci, co stanowi ok 100% zakresu. Nadal dozbraja sieć w wymaganą armaturę.

Zadanie nr 5

1) Wykonawca kontynuował prace przy budowie kolektora grawitacyjnego w rejonie ul. Kochanowskiego i Młyńskiej w Chodzieży. Wykonawca obecnie ma zrealizowane 100% zakresu rzeczowego zadania.

Zadanie nr 6

1) Wykonawca zakończył prace przy budowie kanalizacji w ul. Małachowskiego i ul. Malepszego w Chodzieży. Wykonawca zakończył prace odtworzeniowe w rejonie tych ulic. W końcówce roku 2013 pozostały więc jeszcze do wykonania roboty w ul. Wyszyńskiego.