Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Kontrakt VI - prace w toku

W ramach realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży projektu inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 21 mln zł, w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, trwają prace w rejonie ulicy Ujskiej.

 

 

 

raportowanym okresie Wykonawca realizował następujące roboty objęte kontraktem:

  • Zakończono roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej. Zakończono roboty przy odtworzeniu nawierzchni. Roboty, które należy poprawić wg polecenia Inżyniera zostaną wykonane na wiosnę 2014 r.
  • Wykonawca wykonał główny kolektor sanitarny w ul. Łukasiewicza wraz z odtworzeniem nawierzchni.
  • Wykonywał odtworzenie nawierzchni z trylinki.
  • Wykonawca w rejonie ul. Ujskiej (przy podziemnym przejściu pod torami) zakończył prace w zakresie robót ziemnych.
  •