Get Adobe Flash player

ul. Notecka 5a

64-800 Chodzież

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
na terenie Miasta i Gminy Chodzież


Nowe kontrakty i nowe zadania

W minionym tygodniu został rozstrzygnięty przetarg na realizację jednego z ostatnich zadań największej inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej w Chodzieży.

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży zakończyła realizację pierwotnie zakładanych zadań w ramach projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież".

Na tym jednak nie koniec, ponieważ chodzieskim wodociągom udało się rozszerzyć projekt o kolejne zadania objęte kontraktami noszącymi numery 17 i 18.

Kontrakt nr 17 podzielony jest na trzy zadania. Pierwsze z nich polega na budowie magazynu do tymczasowego składowania osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków Studzieniec-Łęg. Magazyn będzie służyć do tymczasowego gromadzenia osadów zwłaszcza w okresie zimowym przed ostatecznym zagospodarowaniem częściowo dla celów rolniczych, częściowo przeznaczonych do kompostowania.

 

 

Zadanie oznaczone jako drugie polega na budowie przelewu awaryjnego o długości ok.130 mb , którego głównym celem jest ochrona urządzeń oczyszczalni ścieków przed skutkami ulewnych deszczów.

Wykonawcą obu zadań, wyłonionym w toku postępowania przetargowego, jest budzyńska firma ATA TECHNIK. Realizowane przez spółkę z Budzynia prace to roboty budowlane i instalacyjne przelewu awaryjnego oraz prace budowlane, elektryczne i związane z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką magazynu tymczasowego składowania osadu.

Prace instalacyjne magazynu tymczasowego składowania osadu zostały zakończone.

W kontrakcie 17. mieści się jeszcze jedno zadanie, oznaczone polegające na dostawie ,montażu i uruchomieniu dmuchaw na oczyszczalni ścieków Studzieniec-Łęg. Przetarg na te prace został rozstrzygnięty w minionym tygodniu, a wyłoniony wykonawca to firma Aspamet z Oświęcimia.

Ostatni kontrakt - z numerem 18, również został podzielony na trzy zadania. Pierwsze z nich - Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego, Reymonta w Chodzieży – zostało wykonane przez firmę Gazopol z Koszalina. Prace obejmowały wykonanie betonowych kanałów o łącznej długości 1.275 metrów.

Kolejne zadanie, którego wykonawcą jest również Gazopol, polega na przebudowie kanalizacji sanitarnej w chodzieskich ulicach: Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa i Ofiar Gór Morzewskich. Ważnym elementem tego zadania jest rozdzielenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ostatnie zadanie kontraktu 18 – instalacja pompy ciepła w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na ulicy Podgórnej w Chodzieży – zostało już całkowicie wykonane przez spółkę ATA Technik. Zamontowane instalacje obecnie już pracują.

Wszystkie te dodatkowe prace podnoszą wartość projektu MWiK nie tylko w aspekcie finansowym. Przełożą się przede wszystkim na jakość życia użytkowników tych instalacji – mieszkańców Chodzieży.

Zgodnie z planem realizacja projektu powinna zakończyć się do lipca tego roku.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” to przedsięwzięcie o całkowitej wartości ponad 50 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 23 mln zł.